Общинският съвет прие нова Наредба за местните такси и цени на услуги

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Oбщинската сесия в петък, 20 ноември 2015

Общинският съвет в Ловеч на заседанието си в петък прие нова Наредба за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на община Ловеч, съобщи пресцентърът на институцията. Причината е, че предишната наредба бе атакувана пред Административния съд в Ловеч, който я отмени изцяло с решение от февруари т. г. С решение от юли т. г. Върховният административен съд потвърди отмяната и в момента се работи по действащата наредба от 2003 г. Това обясни в мотивите си вносителят на предложението за нова наредба – кметът Корнелия Маринова.
Документът е изработен от предишния екип на общинския съвет и общинската администрация, преминал е през обществено обсъждане и направените тогава предложения на гражданите вчера бяха добавени.
Да приемем нова наредба, която да действа дълго време и да бъде стабилен документ за общината, призова съветникът Милко Недялков. Трябва да приемем наредбата, за да може да работи общинската администрация, каза и съветникът д-р Георги Митев. Този документ ме съмнява да е устойчив, коментира съветникът Павлин Иванов, тъй като не провежда политиките, за които сме избрани тук. Той предложи наредбата да бъде приета и впоследствие да започне осмислянето й на базата на новите дадености и на промените, които предстоят – „добра като обосновка, но политиките вече са различни“.
С наредбата се уреждат редът и начинът за определянето на местните такси и цени на услуги и права и тяхното администриране на територията на община в съответствие със Закона за местните данъци и такси. Според нея на територията на община Ловеч се събират такси за битови отпадъци, за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, площади и улични платна, за ползване на детски ясли и градини, специализирани институции за предоставяне на социални услуги и социални услуги, предоставяни в общността, детска кухня, лагери и общежития, за технически услуги, за административни услуги, за откупуване на гробни места, за притежаване на куче, други местни такси, определи със закон. За всички услуги и права, предоставяни от общината, с изключение на изброените, се събират приходи по цени, определени от общинския съвет. Не се определят цени и събират приходи за общински услуги, предоставени за всеобщо ползване.
Наредбата бе приета с гласовете на 31 от общо участвали във вота 32-ама съветници, един се въздържа. Тя влиза в сила от деня на публикуването й на сайта на общината и в един местен вестник, реши общинският съвет.

Advertisements

Вашият коментар

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com лого

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Промяна )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Промяна )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Промяна )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Промяна )

Connecting to %s